Şvellerlər

 

U Profillər

 

U profillər əsasən inşaat sənayesində istifadə olunur. I profillərə nisbətən bu növ poladın burulmaya qarşı dözümlülüyü daha az olduğundan, U profillərə olan tələb elədə böyük deyil. Şirkətimiz bu növ profillərin geniş çeşid imkanın sizə təqdim edir.